Устойчиво строителство – Архитектура за нашата Земя

устойчиво строителство

Понятието “устойчиво строителство” се отнася до практиката на проектиране на сгради, чиято цел е да са в хармония с природата, защото използват екологични и възобновяеми източници на енергия. Това се отнася както за строителните материали и стратегии в строенето на една сграда, така и в използваните ресурси, като например в областта на отоплението, охлаждането, електрозахранването, водата и пречистването на отпадъчните води. Ползата от такъв вид архитектура е, че тя създава здравословна обстановка, подобрява начина на живот и намалява производството на отпадъци. По този начин негативните последици от строежа се ограничават до минимум. Хънтър и Амори Ловинс от института към националния парк “Роки Маунтин” казват, че целта на устойчивото строителство е “да отговори на нуждите на настоящето, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да отговарят на собствените си нужди”.

Терминът е широко разпространен и се използва за описване на голямо разнообразие от аспекти на проектирането и използването на сгради. За някои, тя се отнася за проектиране на сгради, които произвеждат толкова енергия, колкото те консумират. Друга интерпретация изисква осъзнаване на духовното значение на дизайна, строежа и ситуирането на дадена сграда. Също така, някои твърдят, че сградите трябва да насърчават духовното и физическото благосъстояние на своите потребители.

Източник: ACME Property Development, Комплекс “Симеоново 145”

Може да се каже, че в най-високата си форма, устойчивата архитектура възпроизвежда и се равнява на стабилна екосистема. Според популярния еко-инженер Дейвид Дел Порто, сграда, предназначена за устойчивост, е балансирана система, в която няма отпадъци, тъй като изходните резултати от един процес биват използвани за друг. Базисните материали и енергията са преплетени чрез процеси в цикличните пътища, формирайки ефективна и взаимозависима система. По този начин те предоставят екологичната и икономическата сигурност и високо качество на живот без разхищение. Постоянното сработване със слънцето допълва всяка загуба на енергия в процеса. От това може да се заключи, че една добре конструирана устойчива сграда ще работи с минимален отпечатък върху екологичната среда.

Източник: https://blog.frontiersin.org/2015/09/16/new-specialty-section-sustainable-design-and-construction-now-open-for-submissions/

Преди “устойчиво строителство”, терминът “слънчева архитектура” се е ползван за назоваване на архитектурния подход за намаляване на потреблението на природни ресурси и горива чрез улавяне на слънчева енергия. В днешно време “слънчевата архитектура” се отнася към по-широката концепция за “устойчиво строителство”, която разширява обхвата на проблемите, свързани с използването на многобройни природни ресурси. Пример за такива са водите, контрола на климата, производството на храни, пречистването на въздуха, рекултивацията на твърдите отпадъци, пречистването на отпадъчните води и цялостната енергийна ефективност. Тя включва и строителни материали, като набляга на използването на материали от близки райони, възобновяеми ресурси и рециклирани материали, както и умствения и физически комфорт на жителите на сградата. Освен това, устойчивото строителство изисква разполагането и проектирането на сграда, която да хармонизира с околната среда.

Някои твърдят, че устойчивостта, тъй като засяга архитектурата и строителството, се свежда до процес и гледна точка. Устойчивостта е процес на отговорно потребление, при който отпадъците се свеждат до минимум, а сградите взаимодействат по балансиран начин с естествена среда, като балансират желанията и дейностите на човечеството в рамките на целостта и опазването на природата. Този вид сгради постигат стабилни, дългосрочни отношения в рамките на тяхната местна и глобална среда. Въпреки това, устойчивата архитектура не означава намаляване на комфорта. Устойчивостта представлява преход от период на влошаване на природната среда към по-хуманна и природна среда.

Мотото на устойчивите строители е – „Постигай повече с по-малък ресурс!”

Сподели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn