Термопомпа (отопление, охлаждане и топла вода): кога всъщност си заслужава?

термопомпата

В контекста  на климатичните промени и постоянното повишаване на цените на енергията все по-важна роля играят възобновяемите енергийни източници. Те не само опазват климата и природата, но и осигуряват икономично и комфортно отопление и охлаждане на дома. Всеки собственик на жилище, който избира и изгражда нова отоплителна система, е разумно да заложи на модерните технологии с бъдеще, защото те дългосрочно се грижат за приятен и здравословен климат вкъщи и ниски експлоатационни разходи.


Устойчиво използване на възобновяем енергоизточници

Когато става въпрос за използването на възобновяеми енергии за отопление и охлаждане на апартаменти и къщи, то най-разпространените източници са дървесните горива, слънцето, въздуха и земята. Те на практика са лесно достъпни, а слънчевата енергия и топлината на въздуха около нас са абсолютно безплатни и неизчерпаеми. Съвременните технологии предлагат възможността за ефективното им използване в нашите домове. Такова комплексно и много ефективно решение е термопомпата, която извлича топлината от околната среда и я използва за отопление, охлаждане и подгряване на топла вода за битови нужди.

Най-разпространеният тип е термопомпата въздух-вода. Едно от най-големите предимства при този тип термопомпа е, че на практика тя е подходяща за почти всички видове сгради, независимо от района, където се намират. Еднакво приложими са както в апартаменти в големи жилищни сгради, така и в едно- и двуфамилни къщи. А за по-големи сгради няколко термопомпи могат да се свържат в обща инсталация с висока мощност.

Термопомпите са едни от най-добрите възможни варианти, за осигуряването на отопление, охлаждане и топла вода за един дом. България със своя умерен климат, дава възможността за максимално ефективна работа на термопомпените системи, в частност (въздух-вода). Термопомпите използват електричество за работата си, а част от това електричество е от възобновяеми източници, това ги прави изключително природо съобразен начин за отопление и охлаждане.

Високата ефективност на термопомпата се доказва от факта, че при консумиран 1 kW електроенергия, помпата генерира между 3-8 kW (в зависимост от вида и качеството на изпълнение) топлинна енергия за отопление. Тази ефективност се представя, чрез СОР (коефициен на трансформация), добрите термопомпени системи работят при СОР около 4-6.


Предпоставки за икономично отопление и охлаждане с термопомпа

Сравнена с всички други отоплителни системи, термопомпата е най-енергийно ефективна и най-евтина при работа, респективно с най-ниски месечни сметки. Термопомпените системи дават възможността за икономии от 70% от месечната сметка, което въобще не са малко пари. Пречистват въздуха в дома, работят чисто и ефективно и ви дават допълнително свободно време, което биха ви отнели други отоплителни системи на дърва, въглища, пелети и др.

За да си заслужава инсталирането на термопомпа, сградата трябва да е енергийно ефективна или санирана. Основното изискване за икономичната работа на отоплителната система с термопомпа е инсталацията да работи с ниски температури на подаване. Това се постига най-добре с високоефективна изолация на дома и отоплителни тела с голяма площ. За постигането на максимален комфорт на едно жилище най-доброто решение е термопомпа въздух-вода в съчетание с водно подово отопление и охлаждане с въздушни конвектори. При този вид отопление температурата на подаване от термопомпата към инсталацията е ниска и максимално се намалява разликата с температурата на първичния източник – външния въздух. Така техниката трябва да повиши съвсем малко температурното ниво на енергоизточника с помощта на електрическа енергия, което е предпоставка за икономичната работа на цялата система и ниските месечни разходи.

Висок комфорт вкъщи, спокойствие и за съседите

Модерните термопомпи въздух-вода са не само икономично цялостно решение за отопление и охлаждане, но и подобряват микроклимата и комфорта на дома ни. За разлика от други отоплителни инсталации съвременните термопомпи са изключително тихи, което ги прави подходящи за гъсто населени места и големи жилищни сгради с много апартаменти.


И все пак, какво е термопомпа?

Термопомпата е устройство, което взима топлинна енергия от източник на топлина и я траспортира до краен топлоотдаващ обект/уред. Термопомпите са проектирани да движат термалната енергия обратно на естествената посока на движение на топлинния поток, чрез абсорбиране на топлина от студено пространство и освобождаването й в по-топло такова.

В режим на отопление, термопомпите са от 3 до 8 пъти по-ефективни от колкото обикновените електрически уреди за отопление. Цената за изграждане на една термопомпена инсталация е естествено по-висока, от колкото цената за обикновени електриески радиатори. Но времето за възвръщане на инвестицията е изключително кратко и икономията, която генерира в дългосрочен план си заслужават всеки лев.

 


Видове термопомпи

Видовете термопомпи се разделят на база източника на топлинна енергия (средата от която черпи енергия). По принцип всички топлинни източници за термопомпите, трябва да бъдат с по-ниска температура от тази на помещенията за отопление. Най-често термопомпите добиват топлина от въздуха, водата и земята.

Термопомпа въздух-вода

Най-масовият и евтин вид термопомпена система е с топлоизточник околния външен въздух. Термопомпите с топлоизточник – въздух са относително лесни за инсталация и с най-ниска цена за придобиване, спрямо другите термопомпени системи. В зависимост от температурата на външния въздух, СОР (коефициентът на трансформация) може да варира от 2.5 до 5. Средно годишният коефициент е 3 – 3.5, като някой по-специализирани модели, могат да го надвишат значително.


Термопомпа вода-вода

Друг източник на топлинна енергия за термопомпите е водата, близки реки, сондажи за вода, кладенци и понякога дори битови отпадни води (оползотворява се топлината на отпадната вода), която почти винаги е с по-висока температура от околната среда през зимата. И все пак с по-ниска температура от колкото в помещенията за отопление. Термопомпите с топлоизточник вода, обикновено имат по-висок коефициент от термопомпите с топлоизточник въздух. Това идва от факта, че земята и подземните води, от които се осигурява топлината са с относително постоянна температура през цялата година, на дълбочина от 8-10м.


Термопомпи земя-вода

Вариациите в стойностите на температурата под земята са много малки – средно годишните разлики са 2-3 градуса. Тази сравнително постоянна температура води до високия коефициент на ефективност на термопомпените системи земя-вода. Добре монтираните и настроени термопомпи „земя“ имат COP от 4 до 8. Стойностите на СОР-а варират минимално през целия отоплителен сезон. Естествено този висок коефициент на трансформация има своята цена и термопомпите „земя“ са доста по-скъпи за инсталация. Тази по-висока цена е продиктувана от необходимостта от сондажи или за изкопаването на терен с голяма площ, за хоризонтално монтиране на тръбна серпентина, в която циркулира работният флуид.

Топлината добита от земята в повечето случаи е складирана слънчева топлина и не трябва да се бърка с директната геотермална енергия, въпреки че тя допренася в малка част, за общата добита топлинна енергия.

Термопомпите се смятат за екологично и много икономично решение за отопление и охлаждане. На практика те са точно такива, ако са изпълнени определени предпоставки: това са високоефективна топлоизолация на жилището и нискотемпературна отоплителна инсталация, например водно подово отопление и вентилаторни конвектори.

Строително-инвестиционната компания АКМИ (www.acme.bg) е първата българска компания, която залага на такава система за отопление/охлаждане и инсталира индивидуална термопомпа въздух-вода във всяко жилище в сградите, които строи. В комплекс  “Симеоново 145” – новия проект на фирма АКМИ – всички апартаменти ще бъдат снабдени именно с този тип термопомпени системи за максимална ефективност.

 

 

Сподели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn