Най-интелигентната, “smart” сграда в света: The Edge в Амстердам

сграда-ръбът

Двадесет и осем хиляди сензора. Толкова са необходими, за да се създаде най-умната и най-екологичната сграда: The Edge („Ръбът“). Офис сграда в Амстердам, чийто главен ползвател е консултантска фирма “Делойт”, е оценена като най-екологично устойчивата, интелигентна сграда в света от откриването й през 2014 г.

“Делойт” събира данни ежедневно, за да види как интелигентната сграда взаимодейства и се адаптира към служителите, работещи вътре. Консултантската компания използва своите пълни с данни табла за управление, за да проследява всичко – от използването на енергията до храните, които трябва да бъдат възстановени и отново заредени.

“Ръбът” има несравним поглед върху поведението на своите обитатели и способност за изкуствен интелект, който да предоставя каквото е необходимо, когато е необходимо. Например The Edge  използва мобилно приложение, за да проследи кога някой служител напуска дома си, за да тръгне за работа, така че когато пристигне, приложението да гo насочи към свободно място за паркиране. Също така разбира кога се очаква в определени зони на сградата да има по-малко служители, така че секциите да могат да бъдат изключени, ако не се използват, да се намали осветлението и разходите за отопление. На всяко място в сградата осветеността и температурата се регулира според предпочитанията на всеки човек поотделно. Например, ако някой е по-чувствителен към яркото осветление, The Edge може да намали светлините до предварително определена точка в момента, в който влезете в друго помещение.

В сградата има 6000 светодиодни панела, направени от Philips специално за The Edge (Ръбът), които работят, като използват една Ethernet захранваща система за осветление. Самите панели  реагират чрез сензори – за движение, за светлина, за температура, влажност и инфрачервена връзка, създаващи цифров таван. Светодиодната система Philips LoE се използва във всички офис помещения, за да се намали нуждата от енергия с около 50%, в сравнение с конвенционалното осветление на TL-5.

Но “Ръбът” не е просто умен проект, той по-скоро се разглежда като културна революция, преобразяваща традиционната работна среда. Никой, който работи в сградата, не разполага с офис. Приложението на Edge поддържа графика на служителите, като се уверява, че те са на правилното място в точното време – в заседателни зали, работни станции, стаи и др.

Други зелени практики и решения в The Edge 

Слънчеви панели и въздушна вентилация

На фасадите и покрива са разположени 65 000 кв.м. слънчеви панели. Енергията от слънчевите панели преминава през система за съхранение на топлинна енергия, през водоносна система с два 130-метрови отвора в комбинация с термопомпи, за да се генерира цялата енергия за отопление и охлаждане на сградата. Излишният въздух от офисите се използва отново за климатизиране на пространствата на атриума. Въздухът се вентилира обратно през горната част на атриума, където преминава през топлообменник, за да се използва пълноценно всяка топлина.

Повторно използване на дъждовна вода

Дъждовната вода се събира на покрива и се използва за промиване на тоалетните и напояване на зелените тераси в атриума, както и за останалите градински зони около сградата.

Събиране и използване на данни

Данните, генерирани от цифровите системи на сградата и мобилното приложение за използваната енергия, помагат на „Делойт“ да разберат цялостната работната среда. В момента се провеждат обсъждания относно бъдещето на тези данни и тяхното използване за научни изследвания и трансфер на знания.

The Edge се смята за най-зелената, интелигентна сграда в света, според Метода за оценка на околната среда, създаден в U.K., който й дава най-високия резултат за устойчивост достиган някога – 98,4%. Като цяло сградата произвежда 102% от собствената си енергия.

Сподели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn