Тази интелигентна лампа иска да управлява вашият дом

Какво представлява Момо?

Момо е уникално устройство, което твърди, че може измести вашата система за сигурност, интелигентния Ви домашен хъб и интелигентното ви осветление. Тя е изкуствено интелигентен асистент, който опростява вашият живот, като прави дома ви по-безопасен, по удобен и по-ефективен.

Система за домашна сигурност

Първото твърдение за Момо е, че тя може да измести вашата система за домашна сигурност. Момо е снабден със самостоятелни функции за сигурност, като разпознаване на движение, разпознаване на лица и интелигентно откриване на звук. Интелигентното разпознаване на звук може да открие разликата между нормалните шумове на дома и звуци като вик за помощ или счупване на стъкло. Колкото до функцията за разпознаване на лица, тя може да разграничава между приятел или враг.

С Момо това са един вид събрани данни, за да се даде възможност за по-интелигентен отговор. Устройството предприема действия въз основа на това, кой, къде и кога нещата се случват. Следователно ако се установи движение, което Момо приема за заплаха, камерата започва да записва на устройството за вътрешно съхранение и изпраща сигнал до вашия телефон.

Интелигентен домашен център

Друго твърдение за Момо е че може да замени вашият домашен хъб.
Способността на устройството да функционира като домашен асистент е още по-интелигентна, благодарение на разпознаването на лица и способността да учи. Изкуственият интелект на Момо се основава на машинни учебни техники, което му дава ниво на самосъзнание.

Научаване и Приемане на информация

Изкуственият интелект позволява на лампата да изучава навиците ви с течение на времето и да реагира съобразно тях. Това означава, че когато Момо научи една дейност, която потребителят изпълнява с определена степен на последователност, Момо предлага “автоматизация “.
Ако кажете на Момо, че се прибирате от офиса всеки ден в 18:30 часа. Включвате светлините, изключвате системата за домашна сигурност, настройвате температурата и пускате музика. Момо може да предложи този набор от дейности да се случват автоматично, когато се прибирате всеки работен ден.

Image result for momo face detection

Когато напускате дома, Момо може да активира домашната ви сигурност, да изключи светлините или да изключи свързаните домашни уреди, ако случайно сте ги оставили включени, да открие отворени врати и прозорци и активно да държи под око дома ви. Комбинацията от събития в редовното време от понеделник до петък създава поведение на устройството.

Момо прави разлика между членовете на домакинството, което му позволява да създава различни групи автоматизации, които да се активират за всеки потребител, който влиза в стаята или дома.

С Момо, вашето ниво на контрол зависи изцяло от вас – и цялата автоматизация минава през вас. Можете да контролирате Момо и свързаните устройства чрез гласови команди или неговото приложението. Контролирайте светлината на Момо с контрол на жестовете, от мобилния си телефон или от говорителя на Момо.

 Никой друг интелигентен домашен център не предлага същото изкуствено интелигентно обучение, което Момо прави. Вие може да управлявате всичките си устройства чрез Момо ръчно или тя да върши цялата работа. Изборът е Ваш.

С Момо, възможностите са безкрайни.

Сподели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn