Кои са основните архитектурни термини?

термини

Архитектурата е необятно изкуство, което се пречупва през творческия поглед на тези, решили да се занимават с нея. Зад разнообразието от сгради, от които лъха внушителната сила на времето, стоят множество термини, използвани при проектирането и строежа на дадена конструкция.

Повечето думи от терминологията произхождат от гръцки или латински език и дори самото им изговаряне носи усещането за древна история. Те събуждат въображението, което се спуска по украшенията на колони, извивките на старинни арки, величествените линии на дворци, окъпани от светлина, или на прашните древногръцки агори.

Акведукт

Думата произлиза от латински от aqua и duo, означаващи „вода“ и „водопровод“. Този термин се използва за назоваването на изкуствено създадени канали, построени, за да осигури пренасянето на вода от една до друга точка. Акведуктите са били нужни за труднодостъпни райони. Често водата се събирала в подземен канал. На местата, където теренът позволявал, се строил голям мост, който замествал канала.

термини
Пример за акведукт в Рим, Италия. Източник: bohemia.bg
Арка

От латински значението на думата е „арка“ (arcus). Архитектурният елемент представлява конструкция от клиновидни блокове, оформящи отвор в стена или прозорец. Основната ѝ цел е да покрива открито пространство. Друга функция на арката е чисто декоративна при изграждането на колони, ниши, входове и други. На външен вид напомня на истинска дъга.

термини
Триумфалната арка в Париж. Източник: impressio.dir.bg
Апсида

Апсидата е полукръгла издатина на сграда, на куполообразни части  в нея. В християнските храмове апсидите са мястото, където се намира олтарът. Обикновено са ориентирани на изток, а броят им е нечетен. Терминът отново произлиза от гръцки и означава „свод“ или „полукръг“.

Базилика

Един от най-известните термини в архитектурата е вид сграда в правоъгълна форма. Изграден е от нечетен брой нефове[1] с различна височина. Участъците от базиликата се разделя на надлъжни редици от стълбове или колони, всеки от които имащ самостоятелен покрив. Централният неф притежава по-внушителен покрив и е осветяван от прозорци, разположени над заобикалящите го нефове. От гръцки базилика означава „царски дом“.

Златно сечение

Освен, че е една от най-популярните концепции в математиката, то е и от основните термини, използвани в архитектурата. Латинското му наименование е section aurea. Така наречената божествена пропорция представлява ирационално число, изразяващо отношението на отделни части. Специфичното на златното сечение е, че по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голяма. Означава се с гръцкото „фи“. Приблизителната стойност на божествената пропорция е 1,618. Златното сечение се среща в природата, в изобразителното изкуство, финансовите пазари и др.

термини
Пример за златно сечение. Източник: photocafe.bg
Капител

Терминът представлява участък от вертикална подпора като полуколона, колона, пиластър, разположена в горната им част. Основната функция на капитела е да осигурява опора на арката от общия елемент.

Машикула

Машикулата е малък отвор, изграден в средновековните замъци и кули. Отворът се намира в издаден парапет, намиращ се между отделните конзоли на зъбците, които оформят сградата. Машикулата се използва за защита на двореца, като е подходяща за стрелба в основата на стената към евентуално атакуващи замъка армии.

термини
Пример за машикула. Източник: generait.wordpress.com
Мутула

Един от не толкова популярните термини представлява тънка каменна призматична пластина, имаща лек наклон. Тя се поставя директно под корниза. Мутулите са конзолно издадени под долната наклонена повърхност на висящия корниз. По принцип под тях се поставят дълги поредици от гути, разположени на три реда по шест върху всяка мутула.[2]

Източник: storydesign.eu

[1] Неф – издължено помещение, ограничено с редове от стълбове или колони, отделящи го от съседни помещения.

[2]  Гути  – малък консувиден или цилиндричен водоотблъскващ елемент.

Сподели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn