Електронната търговия – какво представлява?

електронната търговия

В същността си електронната търговия е обработване и обмен на данни, която информира участниците в нея в търговската транзакция  в различните сфери – на държава, отрасъл и др. С други думи този вид търговия включва продажбата на стоки и услуги чрез интернет към крайни потребители или продажби между предприятия.

Какво включва?

В електронната търговия влизат сфери като маркетинг, продажби, доставки на стоки, услуги и информация, търговски предложения, предоставяне на лиценз. Тя е основен раздел на електронния бизнес. Състои се от обекти и субекти, както и  е-бизнес технологии. Първите представляват предлаганите стоки и услуги на пазара. От своя страна, стоките включват суровини, предмети, изделия, материални ценности. Субектите са физически и юридически лица, държавата като правен субект и институции, свързани с финанси. Те могат да се включат в електронната търговия или като купувачи, продавачи на стоки и услуги, или като посредници. Използваните технологиите могат да бъдат традиционни за търговията, комуникационни и  информационни.

електронната търговия
Източник: pixabay.com
Транзакции

Електронната търговия е основен елемент в интернет икономиката, който произвежда обема на транзакциите в процеса на търговията. Финансовите такива, случващи се посредством е-търговията, са договори с клиенти, когато купувачът и продавачът не се срещат лице в лице. Съществуват правила за тях, но те не важат, когато става дума за  хазарт, туристически пакети, здравни услуги, отдаване под наем или покупка на жилища, жилищни недвижими имоти, социални права и др. Гореспоменатите транзакции и правилата към тях се отнасят, когато става въпрос за продажба към крайни потребители и са в рамките на Европейския съюз.

електронната търговия
Източник: pixabay.com
Видове инфраструктура

Електронната търговия съдържа в себе си  производствена, комуникационна, информационна  и обслужваща инфраструктура. Производствената е процесът  на производство, който трябва да протича гладко. Комуникационната се състои от телевизия, интернет – всичко, свързано с обменяне на комуникационни дейности. Информационната  включва база данни с информация, електронни  каталози. Целта ѝ е да информира участниците в търговията. Обслужващата инфраструктура обхваща всички операции, свързани с безопасността, гаранциите, разплащанията между клиент и продавач.

електронната търговия
Източник: pixabay.com

Източници:

http://tuj.asenevtsi.com/IntT/IntT067.htm

http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/chapter3.html

https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/selling-goods-services/ecommerce-distance-selling/index_bg.htm

Сподели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn